Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki ulusal afet yönetimi sisteminin önemli bir parçası olan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı; toplumdaki tüm kesimleri ortak bir paydada bir araya getirmeyi amaçlayarak, yaşanması muhtemel her türlü afete yönelik müdahale gücünün optimize edilmesinin yanında, günün gereklerine uygun afet yönetimi döngüsünün diğer aşamaları ile ilgili çalışmalar da yürütmektedir.

Dünyada afetlerden kaynaklanan can ve mal kaybı her geçen gün artmakta, bununla birlikte devletlerin meydana gelen zararların azaltılması için harcadığı çaba da gün geçtikçe artış göstermektedir. Günümüzde afet yönetimi kavramı artık, yalnızca müdahale aşaması ile sınırlı olmayıp, Risk Azaltma, Hazırlık ve Müdahale sonrası İyileştirme evrelerini de kapsayan bütünleşik bir yapıya sahiptir.

Bu kapsamda, Başkanlığımızın topyekun savunmanın en önemli unsurlarından biri olan; savaşta, afetlerde, yangınlarda ve diğer arama-kurtarma faaliyeti gerektiren acil hallerde halkımızın can ve mal kaybını en aza indirme amacını taşıyan faaliyetlerinin önemi ülkemiz için her geçen gün biraz daha artmaktadır.

Doğal afetler, yangınlar ve yaşanan savaşlar, insanların güvenliğini tehdit eden en büyük tehlikeleri oluşturduğundan, karşılaşabileceğimiz tüm olumsuzluklara yönelik her yönden hazırlıklı olmak, muhtemel afetlere karşı gerekli önlemleri almak da büyük önem taşımaktadır.

Afete dirençli bir toplum oluşturma maksadı ile faaliyetlerini sürdüren Sivil Savunma  Teşkilatı Başkanlığı, toplumda afetlere önceden hazırlanmanın, afetlerin doğuracağı zararlardan çok daha düşük maliyetli olduğu bilincini oluşturmayı amaçlamaktadır.

Her ne kadar Başkanlığımızın yürüttüğü faaliyetlerin ne denli önemli olduğu, zor zamanlarda anlaşılsa da, bizler görevimizin verdiği sorumluluğun ve insan hayatının kutsallığının bilinciyle hareket ediyor ve kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Doğal veya insan eliyle muhtemel afetlerin kaçınılmaz olduğu dünyamızda, kendimizi en kötüye göre hazırlıyoruz. İyi günlerdeki hazırlıkların, zor günlerin kurtarıcısı olduğunu iyi biliyoruz.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı olarak asli görevimizin yanı sıra, sosyal ve kültürel faaliyetlerde de aktif olmaya özen gösteriyoruz. Halkımızın güven duyduğu, sevdiği ve her daim yanında hissettiği bir kurum olmak için, tüm personelimizle canla başla çalışıyoruz. Görevine ve ülkesine yürekten bağlı tüm teşkilat personeli, halk örgütü mükellefleri ve tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarını, sivil savunma ailesinin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz.

Afet yönetimi döngüsü ve sivil savunma, ülkemizde bireylerden başlayarak toplumun tüm kesimlerinin duyarlılığı, yardım ve katkılarının yanı sıra kurumlar arası eşgüdümle yürütülmesi gereken bir hizmet olup, bu konuda tüm kurum ve kuruluşlarımızın gerekli duyarlılığı göstereceği ve sorumluluk içinde hareket edeceği inancıyla, vatandaşlarımızın her türlü felaketten uzak, barış içinde mutlu ve huzurlu günler geçirmesini temenni ederim.

Sevgi ve saygılarımla,

Atilla KARACA             

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı