MİSYONUMUZ

Toplumun afet acil durumlar ve sivil savunma ile ilgili; farkındalığının artırılması,  alınması gerekli tedbirler ve uygulanacak doğru davranış biçimi hakkında bilinçlendirilmesi, afet risklerinin azaltılması,  can ve mal kaybının en aza indirilmesi,  afet ve acil durumlarda işbirliği içerisinde çalışılacak kurum,  kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği alanlarının geliştirilmesi ve ülkemizin tüm kaynakların tespiti, planlanması ve kullanılmasında koordinasyonu başarı ile gerçekleştirmektir.

VİZYONUMUZ

İnsan hayatının ve toplumsal sağlığın risk altında olduğu, afet ve acil durumlarda; etkili, yeterli, eğitimli ve bilinçli hizmet sunan, hayat kurtarma görevinde, teknolojiyi ve dünyayı yakından takip eden, her olasılığa hazır, her koşulda aktif, hızlı ve sistemli bir çalışma mekanizmasına sahip, öncü ve örnek bir kurum olmaktır.