SİVİL SAVUNMA TEŞKİLATI BAŞKANLIĞI’NIN TARİHÇESİ

Sivil Savunma, 21 Aralık 1963 tarihinde silahlı Rum saldırıları karşısında halkın can ve mal  kaybını en aza indirmek amacıyla pasif korunma faaliyetlerine  başlanmış ve Türk Cemaat  Meclisine bağlı olarak  1964  yılı Ağustos ayında üç kişiden oluşan bir “Sivil Savunma Komitesi” kurulmuştur.

Lefkoşa Türk kesimi, Sivil Savunma Komitesine bağlı olarak yedi Sivil Savunma bölgesine  ayrılmış ve bu bölgelerde ekipler kurulmuştur. Bu ekiplerde gözcü, haberci, yangın söndürme, kurtarma,  ilk yardım ve sosyal yardım ekipleri teşkil edilmiştir. Ekiplere o günkü imkanlar oranında teçhizat verilmiş, eğitim ve küçük çapta tatbikatlar yaptırılmıştır.

Gazimağusa, Larnaka, Limasol ve Baf Türk yerleşim birimlerinde  de bunlara benzer Sivil Savunma faaliyetlerine gidilmiştir.

Bu faaliyetlere ek olarak sığınak yapım ve bakım çalışmaları da yürütülmüştür.

1972 yılı başlarında, Sivil Savunma Teşkilatını yeniden teşkilatlandırmak üzere yasal düzenlemeye gidilmiş ve Kıbrıs Türk  Yönetimi Meclisinde 18 Şubat 1972 tarihinde “Sivil Savunma Yasası” kabul edilerek 06 Ağustos 1974 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Sivil Savunma görevlileri tarafından, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatında  şehir merkezlerine düşen top mermileri nedeniyle  sivil halk arasında başlayan panik  yatıştırılmış, sivil halkın gereksiz yere evlerinden dışarıya çıkıp yaralanmalarını önlemek için, basın-yayın vasıtaları  ile duyurular yayınlanmış, yaralılara ilk yardım  uygulanmış, evsiz, barksız, kimsesiz kalanlarla, göç edenler, geçici olarak barındırılmıştır.
 

1974 Mutlu Barış Harekatının, Kıbrıs Türk toplumuna getirdiği özgürlükle birlikte; toplumun yerleşim, idari ve sosyal yapısında da yeni düzenlemelere gidilmesi kaçınılmaz  olmuştur. 

01 Ağustos 1976 tarihinde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının kurulması ile birlikte Sivil Savunmanın da yeniden yapılandırılmasını öngören “1976 Sivil Savunma (Değişiklik) Yasası” kabul olunarak yürürlüğe girmiştir.

Bu yasa gereğince  ülkemizde Başbakanlığa bağlı Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı kurulmuştur. 

KKTC Mülki taksimatına göre; Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, İskele, Güzelyurt ve Lefke  İlçelerinde Sivil Savunma Bölge Müdürlükleri halkımıza hizmet vermektedir.