Sivil Savunma Afet ve Acil Durumlara Milli Müdahale Tatbikatı-2017

    Sivil Savunma Afet ve Acil Durumlara Milli Müdahale Tatbikatı-2017, 26 Ekim günü icra edilen Seçkin Gözlemci Günü Tatbikatı ile sona erdi.  25-26 Ekim 2017 tarihlerinde 83 kurum, kuruluş ve Bakanlık'tan toplam 1296 personel ile 280 aracın katılımı ile gerçekleştirilen tatbikat senaryosu gereği, 25 Ekim tarihinde ülkemizde meydana gelen deprem nedeniyle Başbakanlık Afet Acil Durumlar Yönetim Komitesi direktifleri ile tüm ilçelerde İlçe Kriz Yönetim Merkezleri ile afet bölgesinde Mobil Kriz Koordinasyon Merkezi kuruldu. İlk gün, toplam 39 senaryo ve 75 enjeksiyon icra edildi. 26 Ekim tarihinde Seçkin Gözlemci Günü tatbikatı kapsamında icra edilen toplam 19 senaryo ile Afet ve Acil Durumlara Milli Müdahale Tatbikatı-2017 tamamlandı.


Sivil Savunma Afet ve Acil Durumlara Milli Müdahale Tatbikatı Fotoğraf Galerisi

SİVİL SAVUNMA AFET VE ACİL DURUMLARA MİLLİ MÜDAHALE TATBİKATI-2017

TATBİKAT SONUÇ RAPORU

 

A. “SİVİL SAVUNMA, AFET VE ACİL DURUMLARA MİLLİ MÜDAHALE TATBİKATI-2017” İLE GERÇEKLEŞTİRİLENLER:

1. “Sivil Savunma, Afet ve Acil Durumlara Milli Müdahale Tatbikatı-2017”, planlandığı faaliyet takvimi çerçevesinde 25-26 Ekim 2017 tarihlerinde ülke sathında başarı ile icra edilmiştir.

 

2. Tatbikat kapsamında planlandığı şekilde;

    a.Tatbikata katılan tüm bakanlık, kurum, kuruluşlar, halk örgütü personeli, IUSARC arama kurtarma ekipleri merkezde Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, İlçelerde Sivil Savunma Bölge Müdürlükleri tarafından tatbikat görevleri hakkında eğitilmiş ve ön hazırlıklar yapılmıştır.

3. Tatbikata yönelik provalar 23-24 Ekim 2017 tarihlerinde icra edilmiş ve video kayıtları yapılmıştır.

4. Başbakanlık Müsteşarlığı komutasında Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Komitesi, Girne’de Mobil Kriz Yönetim Merkezi, İlçelerde Kaymakam komutasında İlçe Kriz Yönetim Merkezleri ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı komutasında Tatbikat Kontrol Merkezi kurularak tatbikat süresince aktif tutulmuştur.

5. Tüm Kriz Yönetim Merkezlerine değerlendirmeci personel görevlendirilmiş, Kriz Yönetim Merkezleri tarafından bölgesel imkanların değerlendirilmesi ve olaylara çözüm üretiminin gerçekleştirilip, gerçekleştirilemeyeceği takip edilmiştir. Bu maksatla Tatbikat Kontrol Merkezi tarafından toplam yetmiş beş (75) enjeksiyon mesajı Kriz Yönetim Merkezlerine iletilmiştir.

6. Güv.K.K. tarafından iletişime destek olmak amacıyla tüm kriz yönetim merkezlerine mobil muhabere merkezi kurulmuş, doğal afet  arama kurtarma ekibi ile muharebe arama kurtarma ekibi ve iki helikopter ile Sahil Güvenlik Komutanlığı tatbikatta görev almış ve görevlerini başarı ile gerçekleştirmiştir.

7. Güv.K.K. ile işbirliği içerisinde afet ve acil durumlarda sivil halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kayıt çadırı, sağlık çadırı, afet okulu, yaşam çadırları, rehabilitasyon çadırı, iaşe merkezi, seyyar mutfak, seyyar fırın, seyyar tuvaletler, mobil baz istasyonlar, mobil afet radyosu vb. ünitelerden oluşan yaşam merkezi oluşturulmuştur.

8. Tatbikat süresince merkezde ve ilçelerde, planlanan tüm olaylar gerçekleştirilmiş, olaylarda görevli çeşitli birimlerden personel görevlerini işbirliği içerisinde başarı ile icra etmiştir.

B. “SİVİL SAVUNMA,  AFET VE ACİL DURUMLARA MİLLİ MÜDAHALE TATBİKATI-2017”İN İCRASINDA İLK KEZ GERÇEKLEŞTİRİLENLER:

1. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından tüm Kriz Yönetim Merkezlerine Mobil Muhabere Merkezi görevlendirilmesi yapılmış ve görevlendirilen araçlar aktif olarak tatbikata iştirak etmiştir.

 2. Seçkin Gözlemci günü faaliyetleri bağlamında tatbikatın geldiği nokta arzının metnine uygun beş dakikalık ilk günkü faaliyetlerini anlatan film hazırlanıp sunulmuştur.

3. Su altı kamerası ile sualtında gerçekleştirilen arama kurtarma, dron vasıtasıyla KBRN müdahalesi, Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ştd. nin mendirek yangınını söndürmesi, Güv. K.K.’nın helikopterle denizden mülteci kurtarması ile  Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ştd. nin deniz kirliliğine müdahalesi ekrana net olarak yansıtılmıştır.

4.Senaryo gereği, yurt dışından gelen arama kurtarma ekipleri tarafından Ercan Hava Limanı, Girne Turizm Limanı ile Gazimağusa Limanına Varış Ayrılış Merkezleri (RDC) kurulup işletilmiştir.

5. Senaryo çerçevesinde Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Kuzeyin Sesi Radyo Vatan depremin meydana gelmesine müteakip 25-26 Ekim 2017 tarihlerinde Afet Radyosu olarak yayın yapmıştır.C. “SİVİL SAVUNMA,  AFET VE ACİL DURUMLARA MİLLİ MÜDAHALE TATBİKATI-2017’İN İCRASINA KATILAN KURUMLAR VE PERSONEL: 

Sivil Savunma, Afet ve Acil Durumlara Milli Müdahale Tatbikatı-2017’e ;

1. Başbakanlık, bakanlık, kurum, kuruluşlar,

2. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı,

3. Belediyeler

4. Özel Sektör Şirketleri,

5. IUSARC’a üye KKTC  üniversitelerinin arama kurtarma kulüp üyesi öğrencileri,

6. Sivil Savunma Halk Örgütü personeli olmak üzere,

Toplam 83 kurum, kuruluştan 1296 personel, 280 araç katılmıştır. 

D. SİVİL SAVUNMA, AFET VE ACİL DURUMLARA MİLLİ MÜDAHALE TATBİKATI 2017’DE SAPTANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ:

S.

NO.

SAPTANAN SORUN

ÖNERİLEN ÇÖZÜM ÖNERİSİ

1.

Çadırların rüzgardan etkilenmesi

Kurulacak tüm çadırların en kötü hava koşulları dikkate alınarak tüm çadır kazıklarının çakılması ve iple sabitlenmesi

2.

Tatbikat Kontrol Merkezi

*WhatsApp mesajlarının takibi için sistem kurulması,

*Radyo yayınlarının dinlenmesi için tedbir alınması,

*İçecek (su, kahve, çay, bardak) ikramı için tedbir alınması,

3.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Merkezi

*Tatbikat veya herhangi bir afette kullanılan Başbakanlık bodrum binasının telsiz iletişimine müsait olmadığı için başka bir binanın planlanıp kullanılması, (Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı toplantı salonu gibi)

4.

Bakanlık, Kurum, Kuruluş ve STK ile yürütülen koordinasyon

*Koordinasyonun Başbakanlık üzerinden yayınlanacak genelge yerine ilgili bakanlık, kurum, kuruluş ve STK’lara Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından yapılması,

*Bakanlık, kurum, kuruluş ve STK’lara tatbikat kapsamında talep edilen hususların net bir şekilde iletilmesi, (hangi gün, nerede, ne saat, kaç personel, çalışma saatleri, talep edilen malzeme, araç, gereç vb. donanımların bildirilmesi)

*Koordinasyon ve takibin yerel düzeyde Sivil Savunma Bölge Müdürlükleri, merkezde Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığının ilgili müdürlükleri tarafından yapılması,

5.

Mobil Kriz Yönetim Merkezi

*Radyo yayınlarının dinlenebilmesi için tedbir alınması,

6.

Tatbikat Yönetim Merkezlerine (BB AADYK, İlçe Kriz Yönetim Merkezleri, Mobil Kriz Yönetim Merkezi ve Tatbikat Kontrol Merkezi) temsilci göndermeyen bakanlık, kurum ve kuruluşlar

* Temsilci göndermeyen Bakanlık, Kurum ve Kuruluşların Başbakanlık tarafından uyarılması,

7.

Mobil ses yayın aracı

* Aracın çağdaş bir şekilde ihtiyaçlara yanıt verebilecek şekilde planlanıp dizayn edilmesi,

8.

Radyo yayınlarının tatbikatla uyumlu olması

*Bundan sonraki tatbikat ve faaliyetlerde mevcut yayınlara paralel radyonun aktif kullanımının planlanıp icra edilmesine devam edilmesi,

9.

WhatsApp çevriminin kullanımı

*Tatbikat kapsamlı oluşturulan çevrimin sürekli güncel tutularak afet acil durumlarda kullanımın sürekli olarak faal tutulması,

* Fonksiyon alanlarının yapılandırılması,

*Çevrime Harekat ve Eğitim Şube Müdürlüğü personeli K. TUNÇKOL, Ü. ALTINKAYNAK ve Y. EKER’in dahil edilmesi,

10.

Yaka mikrofonu

*Çeşitli etkinliklerde ihtiyaç duyulan yaka mikrofon ihtiyacının giderilmesi,

11.

Basın ve Radyo açıklamaları

*Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri amirleri tarafından basına veya radyolara yapılacak basın açıklamalarının merkezde Harekat ve Eğitim Şube Müdürlüğü ile koordine edilerek İletişim Şube Müdürlüğü, ilçelerde Bölge Müdürlükleri tarafından hazırlanması ve açıklamayı yapacak makamların önceden bilgilendirilmesi,

 

D. SİVİL SAVUNMA, AFET VE ACİL DURUMLARA MİLLİ MÜDAHALE TATBİKATI 2017’DE SAPTANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ:

S.

NO.

SAPTANAN SORUN

ÖNERİLEN ÇÖZÜM ÖNERİSİ

12.

İlçe Kriz Yönetim Merkezleri

*Radyo Vatan yayınlarının dinlenebilmesi için tedbir alınması,

13.

Kurumsal imkanların; yapılaşma, nüfus yoğunluğu ve toplumsal ihtiyaçlara yanıt verecek şekilde yeniden yapılanması

* İtfaiye Müdürlüğünün ilçe bazında çok katlı binalarda mahsur kalabilecek vatandaşları kurtarabilecek itfaiye merdivenine sahip olması,

* Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın envanterinde yenilenmeye ihtiyaç duyulan arama kurtarma araç, gereç ve donanımın yenilenmesi, arızalı olan kimyasal ölçüm cihazı yerine yenisinin alınmasının sağlanması,

*KBRN görev tüzüğünün yürürlüğe konması,

*PGM bomba imha ekibinin kıyafet ihtiyacının karşılanması,

*Afet ve acil durumlara ilk müdahaleden sorumlu kurumların personel ihtiyacının karşılanmasına öncelik verilmesi,

*Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Komitesi ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararının tadil edilerek ilgili karara Bakanlık, kurum, kuruluş ve STK’lara Afet ve Acil Durumlara Yönelik Harekat Tarzlarını belirleyen hususların dahil edilmesi,

*Koordinatör kurum olarak Başbakanlık adına Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın görevlendirilmesi,

*Başbakanlığın koordinesinde Bakanlıkların Teşkilat Yasalarında değişiklik yapılarak Afet Acil Durumlar konusunda üniversite eğitimi almış kadroların yer almasının sağlanması,

14.

Telsiz İletişimi Sistemi

*Afet ve Acil Durumlara ilk müdahaleden sorumlu (Başbakanlık, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, Orman Dairesi Müdürlüğü vb.) kurumların telsiz sisteminin (mevcut sistem ayrı ayrı ve üç yıl içerisinde yedek parça bulunamaması yüzünden tamamen devre dışı kalma riski bulunmaktadır)Başbakanlık koordinesinde ilgili kurumların bu alandaki yetkili kişilerin katılacağı bir komite tarafından değerlendirilmesi ve müşterek kullanılacak yeni ortak bir sistem kurulmasına yönelik olarak ivedi bir çalışma başlatılması, Bakanlık, kurum ve kuruluşların bütçelerini ortak projeye göre düzenlenmesinin sağlanması,

15.

Görsel yayın noksanlığı

*Kuzeyin Sesi Radyo Vatan’ın Afet ve Acil durumlarda görsel yayın imkanına kavuşturularak; (Afet Tv);

-Günlük sabah haberlerinin,

-Afet ve Acil durum yayınlarının icra edilmesi,

-Görsel yayının radyo üzerinden de yayınlanması,

16.

Afet ve Acil hallerde kullanılan elektrik-elektronik malzeme

*Afet ve acil durum kullanılması planlanacak elektrikli ve elektronik her tür malzemenin açık hava ve arazi şartları göz önünde bulundurularak temini,

-Elektrik panoları, prizler, kablolar, aydınlatma sistemleri, ısıtıcılar, düğüller (duy),

-Tv., laptop, cep telefonu,

-Telsiz, ses yayın cihazları vb.

17.

İtfaiye Araçları

*Polis Genel Müdürlüğü itfaiye araçlarının bir program dahilinde her türlü arazi şartlarında hareket yeteneğine sahip yüksek araçlarla yenilenmesi,

 

 

 

D. SİVİL SAVUNMA, AFET VE ACİL DURUMLARA MİLLİ MÜDAHALE TATBİKATI 2017’DE SAPTANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ:

 

 

 

S.

NO.

SAPTANAN SORUN

ÖNERİLEN ÇÖZÜM ÖNERİSİ

18.

Ambulans Araçları

*Sağlık Bakanlığı ambulans araçlarının bir program dahilinde her türlü arazi şartlarında hareket yeteneğine sahip yüksek araçlarla yenilenmesi, ambulans sürücülerinin ileri sürüş tekniği kursu alması,

19.

Etik değerleri

*Afet ve Acil Durumlara müdahale aşamalarında çalışma alanlarında görevli personelin “Etik Değerler” kapsamında Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından planlanacak eğitime tabi tutulması,

20.

Afet ve Acil Durumlarda Habercilik

*Afet ve Acil Durumlara müdahale aşamalarında çalışma alanlarında görev yapabilecek haberci personelin “Afet ve Acil Durumlarda Habercilik” kapsamında Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığının ilgili Sivil Toplum Kuruluşlarıyla koordine ederek planlanacak eğitime tabi tutulması,

21.

GSM ve internet hatları

*Afet ve acil durumlarda diğer ülkelerde yaşanan GSM ve internet hatlarındaki sorunların (çökmelerin) yaşanmaması için ülkemizdeki sistemin afet ve acil durumlarda yaşanabilecek problemler öngörülerek yapılandırılması,

*Afet ve acil durumlarda sosyal medya üzerinden “BEN GÜVENDEYİM” uygulamasının oluşturulması,

22.

7/24 Hizmet verecek Afet Yönetim Merkezi

*Afet ve Acil Durumlarda ihbar yapılacak, gelen ihbarların ilgili kurumlara sevkini yapacak, tüm kurumların telsiz iletişim sistemi ile donatılmış, bilgisayar programlı, mbs kamera görüntülerinin alınabileceği 7/24 çalışacak yönetim merkezinin projelendirilip hayata geçirilmesi, (AKOM benzeri)

*Merkezin hayata geçmesi diğer tüm ALO hatlarının iptal edilmesi,

*Konunun ilk BBAADYK toplantısında gündeme alınıp değerlendirilmesi,

23.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Sürekli Eğitim Merkezi

*Ülkemizdeki afet ve acil durum hizmetlerinde görevi olan, Bakanlık, kurum, kuruluş, STK görevlileri yanı sıra Afete Dirençli Toplum oluşturma adına yürütülecek hizmetlerin tek merkezden planlanması, koordine ve icra edilmesi ile bu hizmetlerde çalışacak personelin uzmanlaşmasına yönelik alt ve üst yapıların oluşturulması yönelik;

-Afet ve Acil durum Sürekli Eğitim Merkezinin planlanmasını, (merkezin yerinin saptanması, ihtiyaç duyacağı arazinin belirlenmesini, merkez içinde olması gerekli idari binaların, eğitim alanını depo ve garaj alanlarının saptanması, personel ihtiyacının belirlenmesi,

-Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığının sürekli eğitim merkezinin projelendirilmesi ve hayata geçirilmesi için yetkilendirilmesi ile proje çerçevesinde çıkacak mali ihtiyacın finanse edilmesi,

 

 

D. SİVİL SAVUNMA, AFET VE ACİL DURUMLARA MİLLİ MÜDAHALE TATBİKATI 2017’DE SAPTANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ:

S.

NO.

SAPTANAN SORUN

ÖNERİLEN ÇÖZÜM ÖNERİSİ

24.

Mahalli Teşkillerde uygulanan eğitim sistemi

*1992 yılından itibaren mevcut yasa ve tüzükler ile toplumsal yaşam düzenine uygun olarak icra edilen Sivil Savunma Mahalli Örgütlerindeki halk örgütü personeli ve Daire Müessese Sivil Savunma Teşkillerinde görevli personele uygulanan eğitim metodolojisi ve eğitim konularının yeniden gözden geçirilerek günün ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde düzenlenmesi,

-Yeni düzenleme ile afet ve acil durumlarda “Yerinde Koruyucu ve Müdahale Gücü”nün ülke sathında genişletilerek “Afete Dirençli Birey”lerden oluşacak “Afete Dirençli Toplum” oluşturmasının hedeflenmesi,

25.

Afet ve Acil Durum Tatbikatları

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından her yıl planlanan geniş katmanlı tatbikatların dönüşümlü olarak;

*Bir yıl; altı ilçede Sivil Savunma Bölge Müdürlükleri tarafından tüm yerleşim merkezlerinde (bazı yerleşim merkezleri birleştirilerek) yerel imkanlar kullanılarak planlanacak ve İlçe Kriz Yönetimin de dahil olacağı beş kısmi tatbikat (tarihleri, senaryoyu ve tüm halk örgütü ile planlanacak kurum kuruluşların katılacağı şekilde)

*Diğer yıl ise Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından planlanacak yurt sathında Genel Tatbikat icra edilmesi,

26.

BB AADYK’da tatbikat görüntülerinin izlenmesi

*Tatbikat kapsamında Sivil Savunma Bölge Müdürlükleri tarafından olaylar hakkında çekilen kısa video kayıtlarının internet üzerinden gönderilmesi ve izlenmesinin sağlanması,

27.

Dron Cihazlarının Seferi Araç/Malzeme Seferberliği

*Dron cihazlarının kayıt altına alınmaya başlaması nedeniyle kurum ve kuruluşların afet acil durumlar ile olağanüstü durum ve seferi koşullarda kullanılmak üzere planlanması ve Güv.K.K.’ndan talep edilmesi,

28.

Siren İkazlarında Doğru Davranış Eğitimi

2018 yılı tatbikatı kapsamında, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile koordine edilerek öğrencilerin ve okul idarecilerinin Siren İkazlarında doğru davranış yöntemlerinin kazandırılmasına yönelik senaryo işlenmesi,

29.

Kabul Merkezi Kısımlarında Kayıt Sistemi

Tüm Kabul merkezi kısımlarında kayıtların bilgisayar ortamında tutulması